TÌM NHANH

TRUYỆN KHÓA

Đây là truyện khóa pass. Bạn cần nhập mật khẩu để đọc chương này!

GỢI Ý:

Gợi ý pass là quốc tế Lao động và quốc tế Thiếu nhi (có số 0). Pass có 8 chữ số.

CÂU TRẢ LỜI

Lưu ý khi nhập câu trả lời
+ Viết thường - không dấu - không cách
+ Nếu không có bất kỳ lưu ý nào khác trong “CÂU HỎI GỢI Ý” thì đây là cách nhập câu trả lời mặc định.
Bạn có thể nâng cấp lên một trong các tài khoản Krystal - Diamond - Premium để đọc truyện không cần giải pass.
Nếu bạn chưa đủ HP/MP để nâng cấp, có thể chọn làm nhiệm vụ hoặc Donate để có HP/MP.