TÌM NHANH
LÉN LÚT NƠI CÔNG SỞ
LÉN LÚT NƠI CÔNG SỞ
Tác giả: Updating
Chuyển ngữ: Lạc Miêu
Designer: Chưa cập nhật
Lịch đăng: C.50
Tình trạng: Đang tiến hành
Chương đang đọc:
0
72
3
0
0
0
195.939 views
523
1319
0
Giám đốc, tôi thực sự không nghĩ như vậy. Tôi."
“…….”
"Giám đốc, anh có sao không ạ?

Mắt chạm mắt trong không trung, hơi nóng và hơi lạnh đan xen.
Thời gian như dừng lại.

Cả cơ thể cứng đờ khi phải đối mặt với cấp trên biến thái đang "tự hành sự" trong lúc làm ca đêm.

"Bình thường mà gặp biến thái thì không phải nên bỏ chạy sao?
"Không phải là thể hiện biểu cảm thèm muốn khi nhìn thấy cảnh tượng đầy nhục dục này "
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chap 1 XEM 0 56.401 21/05/2023
Chap 2 XEM 0 39.386 21/05/2023
Chap 3 XEM 0 40.038 21/05/2023
Chap 4 XEM 0 36.780 21/05/2023
Chap 5 XEM 0 29.238 21/05/2023
Chap 6 XEM 0 26.771 21/05/2023
Chap 7 XEM 0 30.158 21/05/2023
Chap 8 XEM 0 32.680 21/05/2023
Chap 9 XEM 0 28.729 21/05/2023
Chap 10 XEM 0 28.622 21/05/2023
Chap 11 XEM 0 22.249 24/05/2023
Chap 12 XEM 0 23.339 01/06/2023
Chap 13 XEM 0 15.073 04/07/2023
Chap 14 XEM 0 14.320 04/07/2023
Chap 15 XEM 0 17.728 24/06/2023
Chap 16 XEM 0 16.701 30/06/2023
Chap 17 XEM 0 16.435 06/07/2023
Chap 18 XEM 0 16.044 16/07/2023
Chap 19 XEM 0 17.326 19/07/2023
Chap 20 XEM 0 27.737 26/07/2023
Chap 21 XEM 0 39.744 02/08/2023
Chap 22 (H+) XEM 0 50.668 10/08/2023
Chap 23 H+ XEM 0 30.800 28/09/2023
Chap 24 H+ XEM 0 27.692 28/09/2023
Chap 25 XEM 0 23.036 28/09/2023
Chap 26 XEM 0 15.473 28/09/2023
Chap 27 XEM 0 14.511 28/09/2023
Chap 28 XEM 0 19.523 28/09/2023
Chap 29 H XEM 0 30.539 01/10/2023
Chap 30 XEM 0 16.696 16/10/2023
Chap 31 XEM 0 10.889 22/10/2023
Chap 32 XEM 0 11.779 29/10/2023
Chap 33 XEM 0 14.505 03/11/2023
Chap 34 - H+ XEM 0 23.296 14/11/2023
Chap 35 XEM 0 13.554 19/11/2023
Chap 36 XEM 0 10.246 26/11/2023
Chap 37 XEM 0 9.664 03/12/2023
Chap 38 XEM 0 9.705 10/12/2023
Chap 39 XEM 0 10.118 17/12/2023
Chap 40 XEM 0 11.613 24/12/2023
Chap 41 XEM 0 31.894 31/12/2023
Chap 42 XEM 0 12.422 07/01/2024
Chap 43 XEM 0 11.952 14/01/2024
Chap 44 XEM 0 11.445 22/01/2024
Chap 45 - END SS XEM 0 19.855 27/01/2024
Chap 46 - SS2 XEM 0 14.233 06/06/2024
Chap 47 XEM 0 14.051 15/06/2024
Chap 48 XEM 0 21.465 22/06/2024
Chap 49 - H++++ XEM 0 27.045 29/06/2024
Chap 50 - H++++ XEM 0 16.789 05/07/2024
Bình Luận (17 Bình Luận)