TÌM NHANH
THOẢ HIỆP HÔN NHÂN
THOẢ HIỆP HÔN NHÂN
Tác giả: ANT STUDIO
Chuyển ngữ: Lạc Miêu
Designer: Chưa cập nhật
Tổng số chương: 96
Lịch đăng: Chương 96
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
5
94
3
0
0
1
134.425 views
684
1416
0
ĐÂY LÀ BẢN 18+ NHA MỌI NGƯỜI
Ác nữ Bianga Deu Arno. Khi nàng ấy bị mọi người bỏ rơi và đang hấp hối, Bianga đã trùng sinh quay lại thời điểm bản thân nàng mười tám tuổi. Với thế lực bên ngoại chẳng khác gì bị cô lập, ở điền trang của nhà bá tước Arno không một ai yêu mến nàng.
Để thiết lập vị trí độc lập của mình ở đây, nàng cần một đứa con kế vị…
“Tôi đã sẵn sàng sinh con cho ngài.”
“...Cái đó để sau hẵng tính.”
“Cuộc hôn nhân của chúng ta đáng giá bao nhiêu? Tôi sẽ trả đúng cái giá của nó.”
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chap 1 XEM 0 43.666 11/10/2022
Chap 2 XEM 0 15.955 11/10/2022
Chap 3 XEM 0 14.601 11/10/2022
Chap 4 XEM 0 14.026 11/10/2022
Chap 5 XEM 0 13.517 11/10/2022
Chap 6 XEM 0 13.047 11/10/2022
Chap 7 XEM 0 13.075 11/10/2022
Chap 8 XEM 0 12.467 11/10/2022
Chap 9 XEM 0 12.075 11/10/2022
Chap 10 XEM 0 13.475 11/10/2022
Chap 11 XEM 0 11.816 12/10/2022
Chap 12 XEM 0 10.916 12/10/2022
Chap 13 XEM 0 10.729 12/10/2022
Chap 14 XEM 0 10.738 12/10/2022
Chap 15 XEM 0 11.422 12/10/2022
Chap 16 XEM 0 11.526 12/10/2022
Chap 17 XEM 0 10.487 12/10/2022
Chap 18 XEM 0 11.949 13/10/2022
Chap 19 XEM 0 10.832 13/10/2022
Chap 20 XEM 0 11.596 12/10/2022
Chap 21 XEM 0 10.703 12/10/2022
Chap 22 XEM 0 10.826 12/10/2022
Chap 23 XEM 0 10.367 12/10/2022
Chap 24 XEM 0 10.116 12/10/2022
Chap 25 XEM 0 10.845 12/10/2022
Chap 26 XEM 0 10.467 12/10/2022
Chap 27 XEM 0 10.145 12/10/2022
Chap 28 XEM 0 10.210 12/10/2022
Chap 29 XEM 0 9.664 12/10/2022
Chap 30 XEM 0 11.875 12/10/2022
Chap 31 XEM 0 9.674 12/10/2022
Chap 32 XEM 0 10.066 12/10/2022
Chap 33 XEM 0 9.271 12/10/2022
Chap 34 XEM 0 9.104 12/10/2022
Chap 35 XEM 0 9.880 12/10/2022
Chap 36 XEM 0 9.082 12/10/2022
Chap 37 XEM 0 8.642 12/10/2022
Chap 38 XEM 0 8.541 12/10/2022
Chap 39 XEM 0 8.395 12/10/2022
Chap 40 XEM 0 10.962 12/10/2022
Chap 41 XEM 0 9.095 12/10/2022
Chap 42 XEM 0 8.933 12/10/2022
Chap 43 XEM 0 8.835 12/10/2022
Chap 44 XEM 0 9.074 12/10/2022
Chap 45 XEM 0 10.776 12/10/2022
Chap 46 XEM 0 11.447 12/10/2022
Chap 47 XEM 0 15.651 12/10/2022
Chap 48 XEM 0 30.720 12/10/2022
Chap 48.2 XEM 0 23.998 12/10/2022
Chap 49 XEM 0 18.097 12/10/2022
Chap 50 XEM 0 13.555 12/10/2022
Chap 51 XEM 0 12.866 12/10/2022
Chap 52 XEM 0 14.946 12/10/2022
Chap 53 XEM 0 13.078 19/10/2022
Chap 54 XEM 0 13.765 26/10/2022
Chap 55 XEM 0 14.041 31/10/2022
Chap 56 XEM 0 14.985 07/11/2022
Chap 57 XEM 0 14.332 15/11/2022
Chap 58 XEM 0 17.468 21/11/2022
Chap 59 XEM 0 34.694 28/11/2022
Chap 60 XEM 0 16.951 06/12/2022
Chap 61 XEM 0 13.262 13/12/2022
Chap 62 XEM 0 13.668 19/12/2022
Chap 63 XEM 0 25.234 26/12/2022
Chap 64 XEM 0 35.144 02/01/2023
Chap 65 XEM 0 16.055 09/01/2023
Chap 66 XEM 0 13.992 16/01/2023
Chap 67 XEM 0 13.372 23/01/2023
Chap 68 XEM 0 21.908 30/01/2023
Chap 69 XEM 0 33.535 06/02/2023
Chap 70 XEM 0 12.582 13/02/2023
Chap 71 XEM 0 11.118 20/02/2023
Chap 72 XEM 0 9.928 28/02/2023
Chap 73 XEM 0 6.805 06/03/2023
Chap 74 XEM 0 9.488 13/03/2023
Chap 75 XEM 0 10.834 20/03/2023
Chap 76 XEM 0 16.044 27/03/2023
Chap 77 XEM 0 15.736 03/04/2023
Chap 78 XEM 0 22.209 10/04/2023
Chap 79 XEM 0 12.493 29/04/2023
Chap 80 XEM 0 7.915 01/05/2023
Chap 81 XEM 0 7.081 08/05/2023
Chap 82 XEM 0 7.354 15/05/2023
Chap 83 XEM 0 9.486 22/05/2023
Chap 84 XEM 0 7.171 29/05/2023
Chap 85 XEM 0 5.273 05/06/2023
Chap 86 XEM 0 5.341 13/06/2023
Chap 87 XEM 0 5.368 19/06/2023
Chap 88 XEM 0 5.628 26/06/2023
Chap 89 XEM 0 5.906 03/07/2023
Chap 90 XEM 0 4.545 10/07/2023
Chap 91 XEM 0 5.036 17/07/2023
Chap 92 XEM 0 4.509 24/07/2023
Chap 93 XEM 0 5.407 31/07/2023
Chap 94 XEM 0 7.714 07/08/2023
Chap 95_ END XEM 0 5.215 12/09/2023
Bình Luận (66 Bình Luận)