TÌM NHANH

WEB TERMS AND CONDITIONS

(CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THỎA THUẬN KHI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TẠI WEBSITE LUVEVA LAND)

 

Các điều khoản và thỏa thuận này được lập ra giữa chủ sở hữu website LuvEvaland và bất kỳ ai đăng ký trở thành thành viên Website (sau đây được gọi tắt là “web”). Việc đăng ký tài khoản trên web được mặc nhiên định đoạt người đăng ký sẽ trở thành “thành viên” và đồng ý với các điều khoản được liệt kê bên dưới.

 

Các điều khoản và thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 09/09/2019. Để đảm bảo quyền lợi của web LuvEvaland các điều khoản và thỏa thuận có thể bị thay đổi, bổ sung, làm mới. Do đó, bạn có thể phải đọc và đồng ý với các điều khoản và thỏa thuận bổ sung hoặc điều khoản và thỏa thuận mới có liên quan đến dịch vụ mà bạn sử dụng trên web LuvEvaland.

 

Phần A - Về việc sử dụng web LuvEvaland:

 

Giới thiệu về Web:

 

Người đăng ký thành viên có thể sử dụng web LuvEvaland cho các mục đích:

 

 • Sử dụng và quản lý tài khoản cá nhân trên web cho tất cả các dịch vụ mà web LuvEvaland cung cấp, bao gồm: dịch/edit; sáng tác, review và thiết kế hình ảnh minh họa kèm theo, donate tài khoản, đọc truyện online.

 • Tham gia các hoạt động trên web hoặc fanpage (tương tác như cmt, like, nạp hiện kim) để quy đổi hard points (HP)/money points (MP) và sử dụng dịch vụ ở mục GOLD và PREMIUM.

 • Thực hiện donate ủng hộ cho các hoạt động của web.

 • Sử dụng cho các mục đích khác theo sự cho phép của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý web LuvEvaland.

 

Điều kiện đăng ký thành viên web LuvEvaland:

 

Những người đăng ký tham gia web cần phải đủ 13 tuổi trở lên, đối với các mục được gắn tag độ tuổi, người đăng ký thành viên cần phải đáp ứng điều kiện tag độ tuổi.

 

Đối với các thành viên chưa đủ 18 muốn đăng ký trở thành staff độc quyền/cộng tác viên cho web phải có sự đồng ý của người giám hộ theo pháp luật. Khi đăng ký tài khoản, đồng ý với các điều kiện làm việc cho chúng tôi đồng nghĩa các thành viên chưa đủ 18 tuổi đã được sự cho phép và đồng ý của người giám hộ theo pháp luật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi nào của người dưới 18 tuổi đăng ký trở thành staff độc quyền/cộng tác viên của chúng tôi mà chưa có sự cho phép của người giám hộ theo pháp luật.

 

Chúng tôi cam kết đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, tuân thủ các quy định làm việc đối với người chưa đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ.

 

Nếu cảm thấy cần thiết, chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký của bạn hoặc giới hạn việc các hoạt động mà bạn có thể thực hiện trên web.

 

Các khoản ủng hộ/đóng góp tự nguyện có thể phát sinh trong quá trình sử dụng web:

 

 • Khi bạn nâng cấp tài khoản thường lên tài khoản GOLD/KRYSTAL/DIAMOND hoặc PREMIUM để sử dụng các dịch vụ/tiện ích nâng cao.

 • Khi thành viên muốn hưởng quyền đọc toàn bộ và đầy đủ nội dung của chương truyện hoặc bất kỳ bộ truyện nào trên web.

 • Nếu bạn là đối tác của web, chúng tôi có thể sẽ thu phí đối với bất kỳ hoạt động nào mà bạn thực hiện trên web theo thỏa thuận riêng được lập thành văn bản giữa hai bên.

 • Các khoản ủng hộ/đóng góp khác theo đề nghị của chủ sở hữu web LuvEvaland.

 

Cách thức đăng ký trở thành thành viên web LuvEvaland:

 

Bước 1: Đăng nhập web LuvEvaland

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong form theo yêu cầu.

Bước 3: Đọc và chấp thuận các điều khoản trên web LuvEvaland.

Bước 4: Sau khi bạn đăng ký thành công, tài khoản sẽ tự động kích hoạt, bạn có thể bắt đầu sử dụng tài khoản của mình.

 

Part B: Điều kiện để sử dụng tài khoản cá nhân trên web LuvEvaland:

 

Sử dụng tài khoản đúng cách, cho các mục đích sau:

 

 • Chỉ sử dụng tài khoản cá nhân để đọc truyện đối với thành viên thường. Việc sử dụng tài khoản cá nhân để up các bài viết lên web cần đảm bảo tuân theo tôn chỉ/mục đích của web và thực hiện dưới sự quản lý và hướng dẫn của web LuvEvaland

 • Sử dụng tài khoản để đăng ký trở thành staff độc quyền (sau đây được viết tắt là “staff”) hoặc cộng tác viên (sau đây được viết tắt là “CTV”) cho các mục đích edit/dịch truyện, review, design hình ảnh minh họa cho mỗi bài viết và các mục đích khác được sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý web.

 • Sử dụng tài khoản cá nhân để tham gia events và các hoạt động promotions, giao lưu trao đổi thân thiện, hoạt động cộng đồng được tổ chức trên web.

 • Sử dụng tài khoản cá nhân để tương tác trên web (i.e: comments; like; etc.).

 • Sử dụng tài khoản cá nhân để donate cho các hoạt động của web hoặc các thành viên khác trên web thông qua sự quản lý và điều hành của ban quản lý web dưới các quy định và hệ thống quản lý hoạt động donate của web.

 • Không sử dụng tài khoản cá nhân trên web LuvEvaland để upload hoặc lưu trữ các nội dung và hình ảnh trái pháp luật và trái với quy định chung của web.

 • Nghiêm cấm việc sử dụng tài khoản cá nhân trên web để copy, screenshot hoặc bất kỳ hành vi nào có liên quan đến việc mang dữ liệu (bao gồm các bài viết và hình ảnh) được đăng tải trên web qua nơi khác dưới mọi hình thức.

 • Không sử dụng tài khoản cá nhân trên web LuvEvaland để tuyên truyền, quảng cáo cho các hoạt động cá nhân hoặc nguồn khác ngoài mục đích, tôn chỉ của web mà chưa có sự cho phép của chủ sở hữu web LuvEvaland.

 • Không sử dụng tài khoản cá nhân dẫn đến các hành vi tác động đến hệ thống quản lý, xử lý của web bằng cách hack thông tin hoặc chèn các code trái phép vào web.

 • Không sử dụng web để thu thập thông tin hoặc làm ảnh hưởng đến các tài khoản khác trên web.

 • Đảm bảo việc bạn đã tuân thủ pháp luật của bất cứ quốc gia nào mà bạn sinh sống khi sử dụng web LuvEvaland.

 

Yêu cầu đối với tài khoản được sử dụng để đăng ký trở thành staff/CTV edit/dịch truyện trên web (Áp dụng với cá nhân và team*):

 

Khi bạn đăng ký tài khoản trên web nhằm mục đích đăng ký trở thành staff độc quyền hoặc ctv edit/dịch truyện, hoặc sử dụng tài khoản được đăng ký nhằm mục đích post các bản edit/dịch đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản sau:

 

 • Thành viên đăng ký nhằm trở thành editor/dịch giả trên web bắt buộc phải lựa chọn đăng ký trở thành staff hoặc CTV của web. Mọi hoạt động của editor/dịch giả phải tuân theo sự quản lý và hướng dẫn của chủ sở hữu web hoặc người được ủy quyền quản lý web.

 • Thành viên không đăng ký trở thành editor/dịch giả dưới hình thức staff/CTV muốn đăng bài cần phải tuân theo hướng dẫn của web, không trái với các điều khoản mà web đưa ra. Kể từ thời điểm thành viên không phải staff/CTV của page đăng phần đầu tiên của văn án/tiết tử/chương đầu tiên lên web, bản dịch/edit đó sẽ thuộc sở hữu độc quyền của web. Đồng thời, thành viên đó tuyên bố rõ ràng và không thể hủy bỏ từ bỏ toàn bộ các quyền tác giả của mình theo quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và Hoa Kỳ đối với bản dịch/edit đó. 

 • Bản dịch hoặc edit được đăng trên web đầu tiên và duy nhất do thành viên đó thực hiện và không được đăng tải trên bất kỳ website/fanpage/wordpress hoặc bất kỳ nền tảng online nào khác ngoài web LuvEvaland.

 • Kể từ thời điểm nhận được bản raw/convert từ chủ sở hữu hoặc người quản lý web được ủy quyền, bản dịch/edit (của bản raw/convert nhận được đó) thuộc quyền sở hữu độc quyền của web LuvEvaland. Bất kỳ hành vi share, reup, xuất bản, in ấn, cho phép sử dụng, chuyển nhượng và bất kỳ hành vi sở hữu, định đoạt hoặc sử dụng quyền tác giả đối với tác phẩm nào được quy định trong luật sở hữu Hoa Kỳ và Việt nam phải có sự cho phép của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý web LuvEvaland.

 • Editor hoặc dịch giả tuyên bố rõ ràng và không thể hủy bỏ rằng toàn bộ quyền tác giả đối với tác phẩm sẽ được chuyển nhượng hoàn toàn cho chủ sở hữu web kể từ thời điểm nhận được bản raw/convert từ chủ sở hữu hoặc người quản lý web được ủy quyền.

 • Editor hoặc dịch giả sẽ được hưởng lợi ích và tuân thủ nghĩa vụ theo quy định của web (quyền lợi và nghĩa vụ sẽ được thông báo chính thức đến các thành viên có tài khoản edit/dịch trước khi hai bên thỏa thuận; ký khế ước làm việc và nhận tài khoản riêng trên web thông qua người quản lý trực tiếp được ủy quyền bởi chủ sở hữu web).

 • Editor hoặc dịch giả cam kết đảm bảo bí mật thông tin về tác phẩm mà mình đã/đang/sẽ làm theo yêu cầu của web . Bất kỳ hành vi nào được cho là làm lộ thông tin sẽ bị coi là vi phạm các điều khoản của web và làm lộ bí mật thương mại web. Chủ sở hữu web sẽ có quyền khai trừ và yêu cầu thành viên đó bồi thường thiệt hại cho hành vi đó.

 • Editor hoặc dịch giả cam kết đảm bảo bí mật thông tin của bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến web (bao gồm cả thông tin về các thành viên khác đang là staff và cộng tác viên của web). Việc công bố thông tin phải được sự đồng ý của chủ sở hữu web hoặc người được ủy quyền quản lý web. Việc làm rò rỉ bất kỳ thông tin được cho là nội bộ nào về web sẽ bị coi là vi phạm các điều khoản của web và/hoặc làm lộ bí mật thương mại của web. Chủ sở hữu web LuvEvaland sẽ có quyền khai trừ và yêu cầu thành viên đó bồi thường thiệt hại cho hành vi đó.

 • Editor hoặc dịch giả cam kết bảo đảm tính đúng đắn về nội dung truyện. Editor hoặc dịch giả cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật cho bất kỳ hành vi làm sai lệch nội dung tác phẩm dẫn đến các tranh chấp giữa web và bên thứ ba.

 • Editor hoặc dịch giả đảm bảo deadline theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý web và cá nhân editor/dịch giả đó. 

 • Tên/bút danh/hiệu của editor/dịch giả  đăng ký làm staff/CTV sử dụng trên web là duy nhất, không trùng lặp và chỉ được sử dụng tại web LuvEvaland. Việc sử dụng tên/bút danh/danh hiệu để đề lên tác phẩm trên địa chỉ của bên thứ ba sẽ bị coi là vi phạm các điều khoản thành viên. Web LuvEvaland có quyền yêu cầu thành viên gỡ bài, tạm khóa tài khoản, khai trừ thành viên và yêu cầu bồi thường nếu phát hiện ra việc thành viên sử dụng tên/bút danh/danh hiệu ở bên thứ ba khác, dẫn đến việc hiểu sai hoặc nhận thức không đúng đắn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của web (nếu bài edit/dịch được sử dụng vì mục đích thương mại bởi một trong các bên).

 • Trường hợp editor/dịch giả muốn re-up các tác phẩm đã được thực hiện trước khi trở thành staff/cộng tác viên của web (các bộ truyện được làm không theo yêu cầu của web) trên web LuvEvaland cần đảm bảo thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Tác phẩm cần được beta, chỉnh sửa cho phù hợp với tiêu chuẩn của web trước khi được đăng.

  • Tác phẩm sau khi được re-up sẽ thuộc quyền sở hữu độc quyền của web LuvEvaland, các quyền và nghĩa vụ của editor/dịch giả đối với bản edit/dịch sẽ được thực hiện như các điều kiện đã được liệt kê đối với tác phẩm edit/dịch được đăng lần đầu trên web.

  • Việc re-up bản edit/dịch phải được sự kiểm duyệt và đồng ý của chủ sở hữu web hoặc người được ủy quyền quản lý web LuvEvaland.

  • Tuân thủ quy định re-up của web bao gồm quy định về hình thức, thời gian, cách thức, nội dung và các quy định khác.

*Team: đối với tài khoản của team hoặc các thành viên đã/đang trực thuộc team:

 

Đối với các thành viên đã/đang trực thuộc team edit/dịch trực thuộc SAC team hoặc các thành viên đã/đang trực thuộc một team edit/dịch khác có ý định đăng ký trở thành staff hoặc CTV edit/dịch của web, các team edit/dịch có hành vi đăng bản dịch/edit lên web, cần tuân thủ các quy định sau đây:

 

 • Mỗi thành viên trong team cần tuyên bố đã hiểu rõ và đồng ý tuân thủ các điều khoản và quy định như một editor/dịch giả độc lập đã nêu ở phía trên. Ngoài ra, các editor/dịch giả thuộc team cần tuân thủ thêm các điều khoản dưới đây:

  • Chủ sở hữu web sẽ trực tiếp quản lý hoặc ủy quyền cho một người là người quản lý các team edit/dịch trực thuộc web  LuvEvaland. Mỗi team đồng ý tuân theo sự quản lý của chủ sở hữu và người quản lý được chỉ định, bao gồm việc thay đổi, sắp xếp, luân chuyển, xử phạt, khen thưởng đối với các thành viên trong một team và giữa các team.

  • Mỗi thành viên trong team đồng thuận và tuyên bố không thể hủy bỏ rằng mỗi thành viên sẽ đăng ký làm việc như staff hoặc CTV cho web LuvEvaland và tuân thủ các quy định và hưởng quyền lợi theo các điều khoản, thỏa thuận áp dụng cho staff/CTV.

  • Tất cả các thành viên trong team tuyên bố hiểu rõ và đồng ý rằng bản edit/dịch được thực hiện bởi team là đầu tiên và duy nhất và chỉ được đăng tải tại web. Mọi hành vi re-up, đăng tải, quảng bá một phần hoặc toàn bộ bản edit/dịch bởi bất kỳ thành viên nào trong team đều bị coi là vi phạm các điều khoản của web. Chủ sở hữu web LuvEvaland hoặc người được ủy quyền quản lý web, người được chỉ định quản lý team có quyền thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm đối với cá nhân đó. Các thành viên khác trong team sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

  • Tất cả các thành viên trong team tuyên bố hiểu rõ và đồng ý rằng bản dịch/edit được thực hiện bởi team thuộc quyền sở hữu độc quyền của chủ sở hữu web. Đồng nghĩa với việc tất cả các thành viên trong team tuyên bố hiểu rõ và không thể hủy bỏ rằng từ bỏ toàn bộ các quyền tác giả đối với bản edit/dịch kể từ thời điểm  thành viên đầu tiên trong team nhận được bản raw/convert từ chủ sở hữu web hoặc người được ủy quyền bởi chủ sở hữu web.

  • Kể từ thời điểm thành viên đầu tiên trong team nhận được bản raw/convert bởi chủ sở hữu web hoặc người được ủy quyền bởi chủ sở hữu web, bản edit/dịch của bản raw/convert đó thuộc quyền sở hữu độc quyền của web LuvEvaland.

  • Tên/bút danh/hiệu của team trên web là duy nhất, không trùng lặp và chỉ được sử dụng tại web. Việc sử dụng tên/bút danh/danh hiệu để đề lên tác phẩm trên địa chỉ của bên thứ ba sẽ bị coi là vi phạm các điều khoản thành viên. Web có quyền yêu cầu thành viên gỡ bài, tạm khóa tài khoản, khai trừ thành viên và yêu cầu bồi thường nếu phát hiện ra việc thành viên sử dụng tên/bút danh/danh hiệu ở bên thứ ba khác, dẫn đến việc hiểu sai hoặc nhận thức không đúng đắn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của web. nếu bài dịch/edit được sử dụng vì mục đích thương mại bởi một trong các bên).

Các team không đăng ký trở thành editor/dịch giả dưới hình thức staff/CTV của web muốn đăng bài cần phải tuân theo hướng dẫn của web, không trái với các điều khoản mà web đưa ra. Kể từ thời điểm một trong số các thành viên của team (không phải staff/CTV của page) lần đầu tiên đăng phần đầu tiên của văn án/tiết tử/chương đầu tiên lên web, bản dịch/edit đó sẽ thuộc sở hữu độc quyền của web  LuvEvaland. Đồng thời, tất cả các thành viên của team đó tuyên bố rõ ràng và không thể hủy bỏ từ bỏ toàn bộ các quyền tác giả của mình theo quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và Hoa Kỳ đối với bản dịch/edit đó. 

 

Yêu cầu đối với tài khoản được sử dụng để đăng bài truyện tự chuyển ngữ trên web (Áp dụng với cá nhân và team*) :

 

Khi bạn đăng ký tài khoản trên web LuvEvaland nhằm mục đích đăng truyện tự chuyển ngữ đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản sau:

 

 • Thành viên lựa chọn đăng ký trở thành staff hoặc CTV của web. Mọi hoạt động của tác giả trực thuộc web nằm dưới sự quản lý và hướng dẫn của chủ sở hữu web và người được ủy quyền quản lý web. 

 • Truyện được đăng trên web là tác phẩm được công bố lần đầu tiên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và tác phẩm sẽ chỉ được đăng duy nhất tại web mới có thể đăng ký nhận donate.

 • Kể từ thời điểm phần đầu tiên của văn án/tiết tử/chương đầu tiên được đăng trên web, truyện tự chuyển ngữ đó thuộc quyền sở hữu độc quyền của web. 

 • Thành viên/team tuyên bố rõ ràng và không thể hủy bỏ rằng toàn bộ quyền sở hữu bản chuyển ngữ đối với tác phẩm sẽ được chuyển nhượng hoàn toàn cho chủ sở hữu web kể từ thời điểm công bố phần đầu tiên của văn án/tiết tử/giới thiệu/chương đầu tiên trên web.

 • Thành viên/team hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của nội dung truyện.

 • Thành viên/team cam kết bản chuyển ngữ được dịch/edit dựa trên năng lực độc lập của bản thân, không sao chép, đạo nhái, mượn ý tưởng từ các tác phẩm khác. Thành viên/team hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sao chép, đạo nhái, mượn ý tưởng, bản quyền... từ tác phẩm khác.

 • Thành viên/team có quyền được đề tên hoặc bút danh trên tác phẩm của mình với điều kiện Thành viên/team còn hoạt động tại website.

 • Thành viên/team có trách nhiệm tham gia các hoạt động tuyên truyền cho tác phẩm của mình theo yêu cầu của chủ sở hữu web.

*Team: đối với tài khoản của team hoặc các thành viên đã/đang trực thuộc team:

Những lưu ý khi ngưng hoạt động tại website:

 1. Thành viên/team hoàn toàn có thể đơn phương dừng hoạt động tại web (Bao gồm các hoạt động: ngưng đăng truyện, ngưng review, và các hoạt động hằng ngày có trên website).
 2. Các bộ truyện do thành viên/team tự đăng trên web site nếu đã có trên 10.000 view/10 chương đều không thể được gỡ khỏi website. 
 3. (1) và (2) áp dụng đối với thành viên đã có bài đăng công khai trên web hoặc fanpage trực thuộc LuvEvaland
 4. Các trường hợp thành viên/team đơn phương ngừng hoạt động, truyện do thành viên/team phụ trách có thể được bàn giao cho thành viên/team khác tiếp tục tiến hành.
 5. Các tác phẩm của những tài khoản đã ngưng cộng tác hoặc vi phạm sẽ được quản lý dưới danh nghĩa tài khoản của Luvevaland. Website không hỗ trợ bất kỳ quyền lợi nào đối với các tài khoản này.

 

Yêu cầu đối với tài khoản được sử dụng để đăng bài review và hình ảnh minh họa cho tác phẩm trên web LuvEvaland

 

Khi bạn đăng ký tài khoản trên web để trở thành staff/CTV thuộc team review/design hình ảnh minh họa kèm theo cho tác phẩm (bao gồm bài review và các bài viết khác theo quy định của web) trên web ,thành viên đồng ý với các điều khoản sau đây:

 

 • Mỗi thành viên đăng ký bắt buộc phải lựa chọn trở thành staff hoặc CTV của web. Mọi hoạt động của reviewers/designers phải tuân theo sự quản lý và hướng dẫn của chủ sở hữu web hoặc người được ủy quyền quản lý web.

 • Reviewers/designers từ chối một cách rõ ràng và không thể hủy bỏ các quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ đối với bài review và các hình ảnh minh họa đi kèm.

 •  Reviewers/designers tuyên bố rằng, chủ sở hữu là người có quyền định đoạt, sử dụng và sở hữu tác phẩm, trong đó bao gồm cả việc hạn chế mọi biến dạng, cắt xén hoặc sửa đổi tác phẩm/hình ảnh minh họa đi kèm là nguyên nhân gây ra các định kiến hoặc tranh chấp cho reviewers/designers và chủ sở hữu.

 • Kể từ thời điểm một phần đầu tiên của bài review và một phần của hình ảnh minh họa kèm theo cho bất kỳ nội dung nào được duyệt, bài review và hình ảnh minh họa đi kèm đó thuộc quyền sở hữu độc quyền của web. Mọi quyền định đoạt, sở hữu, sử dụng bài review và hình ảnh đi kèm thuộc về web.

 • Reviewers/Designers có quyền được đề tên/bút danh trên bài review/hình ảnh minh họa của mình.

 • Tên/bút danh/hiệu là duy nhất, không trùng lặp và chỉ được sử dụng tại web. Việc sử dụng tên/bút danh/danh hiệu để đề lên tác phẩm trên địa chỉ của bên thứ ba sẽ bị coi là vi phạm các điều khoản thành viên. Web có quyền yêu cầu thành viên gỡ bài, tạm khóa tài khoản, khai trừ thành viên và yêu cầu bồi thường nếu phát hiện ra việc thành viên sử dụng tên/bút danh/danh hiệu ở bên thứ ba khác, dẫn đến việc hiểu sai hoặc nhận thức không đúng đắn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của web (nếu bài review được sử dụng vì mục đích thương mại bởi một trong các bên).

 • Reviewers/Designers cam kết tác phẩm được sáng tác dựa trên năng lực độc lập và sáng tạo theo chuyên ngành của bản thân, không sao chép, đạo nhái, mượn ý tưởng từ các tác phẩm khác. Tác giả tự hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sao chép, đạo nhái, mượn ý tưởng từ tác phẩm khác.

 • Reviewers/Designers đồng ý và cam kết làm việc theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền, người quản lý web. Reviewers/Designers đồng ý đảm bảo deadlines và các yêu cầu khác từ chủ sở hữu hoặc người quản lý web.

 • Các thành viên không đăng ký trở thành reviewer/designer dưới hình thức staff/CTV trên web muốn đăng bài cần phải tuân theo hướng dẫn của web, không trái với các điều khoản mà web đưa ra. Kể từ thời điểm một trong số các thành viên của team (không phải staff/CTV) của page lần đầu tiên đăng phần đầu tiên của bài review hoặc một phần hình ảnh minh họa lên web, tác phẩm đó sẽ thuộc sở hữu độc quyền của web. Đồng thời, tất cả các thành viên của team đó tuyên bố rõ ràng và không thể hủy bỏ từ bỏ toàn bộ các quyền tác giả của mình theo quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và Hoa Kỳ đối với tác phẩm đó. 

 

Part C: Tài khoản cá nhân:

 

Mỗi thành viên nếu đăng ký tài khoản cá nhân nhằm mục đích edit/dịch; sáng tác; viết bài review, thiết kế hình ảnh minh họa sẽ nhận được một tên đăng ký riêng cho tài khoản của mình. Ngoài việc tuân thủ các điều khoản và thỏa thuận chung khi đăng ký thành viên, các staff và CTV sẽ được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ sau:

 

Đối với staff độc quyền: 

 

Về quyền lợi:

 

 • Lương cứng/job (Designer/reviewer/editor/translator/team).

 • Thời gian nhận Donate đối với Editor/dịch giả

 • Có thể được nhận bonus từ hội đồng.

 • Có danh hiệu riêng nổi bật. 

 • Nhận quà theo sự kiện chủ đề dành riêng cho staffs. 

 • Được tham gia các event trên web.

 • Được tham gia gala cuối năm. 

 

Về nghĩa vụ:

 

 • Phải ký khế ước với web

 • Làm độc quyền, không làm ở những trang hoặc nơi có tính cạnh tranh trực tiếp/gián tiếp gây ảnh hưởng đến web/team.

 • Làm việc theo sự phân công, quản lý của chủ sở hữu web hoặc người được ủy quyền quản lý web. Tuân thủ đúng deadline đề ra theo thỏa thuận.

 • Không phát ngôn hoặc có những hành động gây ảnh hưởng trực tiếp/gián tiếp đến web/team. 

 • Staff của có quyền làm việc trong một team khác nếu team đó có thỏa thuận làm việc độc quyền với web theo quy định đã nêu trên (tất cả các thành viên của team phải đăng ký trở thành staff/CTV của web) Các trường hợp ngoại lệ phải có sự đồng ý của chủ sở hữu web LuvEvaland.

 • Việc xử phạt hành vi vi phạm của các staff sẽ được quyết định bởi chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý và các quy định được nêu ra tại part B và part D.

 

Đối với CTV:

 

Về quyền lợi:

 

 • Có thời gian nhận Donate đối với Editor/dịch giả

 • Tham gia các event trên web.

*Đảm bảo trong tháng mình vẫn update chương đủ và đúng theo thỏa thuận. 

Về nghĩa vụ:

 • Đăng truyện do cá nhân/team tự chuyển ngữ, có thể set khoá MP/Flirt/Pick
 • Đối với các truyện không phải do cá nhân hay team edit, re-up từ các nguồn gây tổn hại cho LuvEva land, có thể khóa pass nhưng không thể khoá MP/Flirt/Pick
 • Không re-up từ các nhà PLN 
 • Tuân thủ đúng deadline đề ra theo thỏa thuận. 

 • Không phát ngôn hoặc có những hành động gây ảnh hưởng trực tiếp/gián tiếp đến web/team. 

 • Việc xử phạt hành vi vi phạm của các CTV sẽ được quyết định bởi chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý và các quy định được nêu ra tại part B và part D.

 

Part D: Các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm:

 

Đối với các hành vi vi phạm quy chế của các tài khoản chỉ đọc truyện (tài khoản member) hoặc tài khoản của staff/CTV, thành viên có thể bị xử phạt như sau:

 

 • Cảnh cáo và tạm khóa tài khoản thành viên trong 03 ngày nếu các thành viên có hành vi vi phạm lần đầu các thỏa thuận và điều kiện đã được liệt kê.

 • Khóa tài khoản thành viên 07 ngày nếu có hành vi vi phạm các thỏa thuận và điều kiện đã được liệt kê lần thứ hai.

 • Khóa vĩnh viễn tài khoản thành viên (không hoàn lại các khoản phí đã đóng góp/ủng hộ/trao tặng/đổi HP/MP cho web LuvEvaland và không thanh toán phần HP/MP mà thành viên đang sở hữu tại thời điểm bị khóa tài khoản) nếu có hành vi vi phạm các thỏa thuận và điều khoản đã được liệt kê lần thứ ba.

 • Khóa tài khoản (không hoàn trả các khoản phí đã đóng góp/ủng hộ/trao tặng/đổi HP/MP cho web và không thanh toán phần HP/MP mà thành viên đang sở hữu tại thời điểm bị khóa tài khoản) và yêu cầu bồi thường nếu tác giả, dịch giả, editor, reviewer hoặc designer có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu web theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ và Việt Nam như đã thỏa thuận và liệt kê phía trên. Mức bồi thường có thể lên đến 200% giá trị chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ mà tác phẩm có thể đạt được. Mức bồi thường thấp nhất là 20 triệu VNĐ.

 • Khóa tài khoản vĩnh viễn, khai trừ khỏi vị trí staff/CTV và yêu cầu bồi thường nếu bất kỳ thành viên nào có hành vi share, re-up, copy, xuất bản, in ấn và các hành vi mang tác phẩm edit/dịch, sáng tác, bài review và hình ảnh minh họa đi kèm mỗi nội dung ra khỏi web mà không có sự cho phép của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý và sử dụng web LuvEvaland. Mức bồi thường có thể lên đến 200% giá trị chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ mà tác phẩm có thể đạt được. Mức bồi thường thấp nhất là 20 triệu VNĐ.

 • Tạm khóa tài khoản tối đa 30 ngày và trừ 50% điểm HP/MP đối với các hành vi bị cho là spam, quảng cáo khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý và sử dụng web LuvEvaland.

 • Trừ 10% HP/MP lần đầu; 25% HP/MP lần thứ hai và 50% HP/MP lần thứ ba đối với các hành vi trễ deadline edit, dịch, review và design hình ảnh của staff/CTV

 • Khóa tài khoản (không hoàn trả HP/MP) và thực hiện chấm dứt hợp đồng làm việc độc quyền nếu phát hiện staff/CTV có hành vi đạo nhái, sao chép hoặc các hành vi khác vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như đã thỏa thuận tại tại part B và part C.

 • Khóa tài khoản, khai trừ khỏi vị trí staff/CTV và yêu cầu chấm dứt và bồi thường nếu bất kỳ staff/CTV nào có hành vi làm lộ bí mật thông tin như đã liệt kê ở part B. Việc bồi thường tuân theo thỏa thuận giữa hai bên, mức bồi thường tối thiểu là 20 triệu đồng. Nếu không thể thỏa thuận, web có thể kiện staff/CTV làm lộ bí mật thông tin ra trọng tài hoặc tòa án theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ. 

 • Tài khoản/topic có thể bị cấm bình luận/trao đổi/ trừ HP/MP trên web nếu phát hiện tài khoản có những lời lẽ quá khích mang tính công kích, phỉ báng, mỉa mai đến admins, staffs, members, etc hay những lời lẽ có thể dẫn đến việc tranh chấp trong các cuộc thảo luận.

 • Khóa tài khỏan vĩnh viễn không cần báo trước đối với bất kỳ thành viên nào có những phát ngôn gây bất lợi cho web. Các khoản donate/nhận donate đều không được gửi hoàn. 

 • BQT sẽ xem xét và khoá tài khoản người dùng có thời hạn hoặc vĩnh viễn (không hoàn lại các khoản phí đã đóng góp/ủng hộ/trao tặng/đổi HP/MP cho web LuvEvaland và không thanh toán phần HP/MP mà thành viên đang sở hữu tại thời điểm bị khóa tài khoản) nếu có report từ người dùng khác, reviewer, designer, translator/editor của bộ truyện về các hành vi gây bất lợi cho chủ topic, hoạt động nhiệm vụ trên web.

 • Các hình thức xử phạt/bồi thường khác theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý web.

 • LuvEva land có quyền từ chối hỗ trợ xử lý đối với các cá nhân/tập thể/trang mạng xã hội đã/đang gây những thiệt hại cho LuvEva land.

Những lưu ý khi ngưng hợp tác:

 1. Việc kết thúc hợp tác tuỳ theo trường hợp phải có đầy đủ xác nhận từ quản lý website, leader và chủ website.
 2. Tính từ khi có xác nhận từ leader và chủ website, trong 18 tháng kế tiếp thành viên đã kết thúc hợp tác không được làm các lĩnh vực liên quan hoặc các lĩnh vực đã từng làm tại  LuvEvaland cho đơn vị khác. 
 3. (1) và (2) áp dụng đối với thành viên đã có bài đăng công khai trên web hoặc fanpage trực thuộc LuvEvaland
 4. Các trường hợp ngưng hợp tác và bên staffs/CTV nhất quyết muốn gỡ sản phẩm khỏi website thì bên staffs/CTV sẽ chấp nhận bồi thường theo: Chi phí bồi thường = Chi phí web đã chi trả cho staffs/CTV x3 + Lượt view sp x5.  
 5. Các tác phẩm của những tài khoản đã ngưng cộng tác hoặc vi phạm sẽ được quản lý dưới danh nghĩa tài khoản của Luvevaland. Website không hỗ trợ bất kỳ quyền lợi nào đối với các tài khoản này.

 

Part E: Truy cập thông tin và dữ liệu cá nhân: 

 

Việc đăng ký thành viên và tạo tài khoản cá nhân trên web đồng nghĩa rằng bạn đã hiểu rõ và đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ email, số điện thoại (nếu cần) cho chúng tôi. Đồng thời cho phép chúng tôi truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích quản lý và sử dụng web.

 

Chúng tôi tuyên bố sẽ bảo đảm bí mật thông tin người dùng và sẽ thông báo cho bạn biết nếu phát hiện bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi truy cập trái phép vào dữ liệu thông tin được cung cấp cho web của bạn.

 

Part F: Bảo trì và nâng cấp web:

 

 • Theo yêu cầu về kỹ thuật và người dùng, chúng tôi có thể tiến hành bảo trì và update web bất kỳ lúc nào.

 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về việc bảo trì và update này thông qua các fanpage liên kết hoặc thông báo công khai, email hoặc số điện thoại.

 • Việc bảo trì và update có thể dẫn đến việc trình duyệt của bạn không thích hợp để duyệt web. Vui lòng đổi sang trình duyệt theo hướng dẫn của chúng tôi.

 • Trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, etc) hoặc những trường hợp đột xuất khác gây ảnh hưởng đến hoạt động của web, web có thể đóng đột xuất để bảo trì. 

 

Part G: Báo cáo vi phạm:

 

 • Nếu bạn phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm của bất kỳ thành viên nào trên web vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các hình thức sau:

 1. Thông qua nút báo cáo vi phạm. 

 2. Thông qua email tại địa chỉ: [email protected] 

 3. Thông qua tin nhắn trên page: LuvEva land 

 4. Nếu có bất kỳ câu hỏi, phản hồi, thắc mắc hoặc báo cáo về việc không sử dụng được các chức năng của tài khoản, vui lòng liên hệ:

 1. Email: [email protected]

 2. Thông qua tin nhắn trên page: LuvEva land

 

Website LuvEvaland được lập ra với tôn chỉ tạo ra sân chơi cho tất cả các bạn yêu thích đọc sách, yêu thích công việc edit, dịch, viết lách và thiết kế hình ảnh minh họa. Hãy chung tay tạo ra một nơi kết nối những người yêu sách và thích công việc viết lách và thiết kế hình ảnh bằng cách trở thành một thành viên của web và tuân thủ các điều khoản đã nêu ra. 

 

Trong trường hợp có vi phạm, tranh chấp xảy ra mà không thể thỏa thuận được, việc xử lý các vi phạm và tranh chấp sẽ ưu tiên tuân theo quy định tại bản thỏa thuận và các điều khoản được liệt kê ở đây, sau đó là trọng tài và Tòa án. Pháp luật được ưu tiên áp dụng là pháp luật Hoa Kỳ, sau đó là pháp luật Việt Nam. 

Bất kỳ hành vi sao chép, sử dụng logo, nhãn hiệu, dữ liệu LuvEvaland mà không có sự cho phép của công ty đều bị coi là hành vi xâm phạm bản quyền đối với nhãn hiệu theo quy định tại điều 129 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Any act of copying and using logo, trademark named and data LustAveland without the permission of company is infringment of copyright for trademarks according to the provisions of article 129 of the Intellectual Property Law in 2005 (amended and supplemented in 2009)