TÌM NHANH
danh sách truyện
CÔNG TỬ BỘT SỦNG THÊ
124.973 views
HOÀNG ĐẾ HẮC HÓA
131.615 views
LÃO CÔNG LÀ ZOMBIE VƯƠNG 51.240 views
SAU KHI XUYÊN SÁCH, TA VÀ VAI ÁC BẠO QUÂN RẢI CẨU LƯƠNG 54.517 views
QUÝ CÔ BẤT KHẢ XÂM PHẠM 27.592 views
GAMBLE
30.168 views
QUÂN CỜ BÁO THÙ- THE PAWN’S REVENGE-
202.170 views
ÁNH MẮT HAI ĐỨA CON NUÔI NHÌN TÔI KHÔNG ĐÚNG LẮM 25.600 views
LOST THINGS
70.138 views
PAY BACK (BL)
40.210 views
[VTĐD]_SAU TRÙNG SINH THANH MAI ĐẾN ĐẢO THIẾP
37.935 views
PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ ANH TRAI CỦA NỮ CHÍNH 37.644 views