TÌM NHANH
CHỈ LÀ BÌNH MINH
CHỈ LÀ BÌNH MINH
Tác giả: Ganggi
Chuyển ngữ: Lạc Miêu
Designer: JianFei
Lịch đăng: C.34
Tình trạng: Đang tiến hành
Chương đang đọc:
0
22
2
1
0
0
27.202 views
167
471
0
Cô gái, hệt như một cơn bão.
Tùy tiện tới rúng chuyển 4 mùa vốn đang nín thở lặng thinh của một người.
“Quen biết tôi sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho cậu đâu.”
“Vì sao? Vì tin đồn của cậu? Tôi chẳng quan tâm lắm.”
Mình nên bảo vệ, hay phá vỡ nó đây?
Tâm trạng mâu thuẫn bao trùm, người ấy đã nhận ra.
Nhận ra bản thân lại muốn tiến sâu vào đó.
Vào thế giới của ‘Yoon Joon Young’.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chap 1 XEM 0 3.334 15/09/2023
Chap 2 XEM 0 1.970 15/09/2023
Chap 3 XEM 0 1.774 15/09/2023
Chap 4 XEM 0 1.704 15/09/2023
Chap 5 XEM 0 1.612 15/09/2023
Chap 6 XEM 0 1.530 15/09/2023
Chap 7 XEM 0 1.576 15/09/2023
Chap 8 XEM 0 1.611 15/09/2023
Chap 9 XEM 0 1.865 15/09/2023
Chap 10 XEM 0 2.310 18/09/2023
Chap 11 XEM 0 1.576 26/09/2023
Chap 12 XEM 0 1.656 04/10/2023
Chap 13 XEM 0 1.721 10/10/2023
Chap 14 XEM 0 1.604 18/10/2023
Chap 15 XEM 0 1.796 31/10/2023
Chap 16 XEM 0 1.467 08/11/2023
Chap 17 XEM 0 1.325 14/11/2023
Chap 18 XEM 0 1.404 21/11/2023
Chap 19 XEM 0 1.486 05/12/2023
Chap 20 XEM 0 1.511 12/12/2023
Chap 21 XEM 0 1.314 18/12/2023
Chap 22 XEM 0 1.487 25/12/2023
Chap 23 XEM 0 1.398 09/01/2024
Chap 24 XEM 0 1.359 16/01/2024
Chap 25 XEM 0 1.215 22/01/2024
Chap 26 XEM 0 1.330 29/01/2024
Chap 27 XEM 0 1.447 13/02/2024
Chap 28 XEM 0 1.367 19/02/2024
Chap 29 XEM 0 1.447 27/02/2024
Chap 30 - ENS SS1 XEM 0 1.983 05/03/2024
Chap 31 - SS2 XEM 0 1.976 04/06/2024
Chap 32 XEM 0 1.883 10/06/2024
Chap 33 XEM 0 1.806 18/06/2024
Chap 34 XEM 0 368 25/06/2024
Bình Luận (5 Bình Luận)