TÌM NHANH
QUÝ CÔ BÍ ẨN - SECRET LADY
QUÝ CÔ BÍ ẨN - SECRET LADY
Tác giả: Banana, Ahn Ga To
Chuyển ngữ: Lạc Miêu
Designer: JianFei
Tổng số chương: 100
Lịch đăng: Chương 92
Tình trạng: Đang tiến hành
Chương đang đọc:
5
952
31
12
3
5
271.770 views
1920
4690
0
Yoon Seol Woo bị gia đình bỏ rơi vì đôi mắt nhìn thấy linh hồn người đã chết của mình. Nhưng cô gái ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Ấy vậy số phận đã không mỉm cười với cô khi gặp tai nạn và trở về hư không.
"Tiểu thư!"
"Đây là đâu? Tôi là ai?"
"Gia tộc có phù thuỷ phải tử hình...!"
Liệu đây có phải là khởi đầu mới hạnh phúc hay là sự bắt đầu cho những bi kịch triền miên?
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chap 1 XEM 0 79.826 05/05/2021
Chap 2 XEM 0 29.670 06/05/2021
Chap 3 XEM 0 23.334 06/05/2021
Chap 4 XEM 0 18.165 08/05/2021
Chap 5 XEM 0 17.867 08/05/2021
Chap 6 XEM 0 15.629 08/05/2021
Chap 7 XEM 0 14.163 10/05/2021
Chap 8 XEM 0 14.205 10/05/2021
Chap 9 XEM 0 13.460 10/05/2021
Chap 10 XEM 0 14.433 10/05/2021
Chap 11 XEM 0 12.231 10/05/2021
Chap 12 XEM 0 11.263 10/05/2021
Chap 13 XEM 0 11.888 10/05/2021
Chap 14 XEM 0 11.784 13/05/2021
Chap 15 XEM 0 12.566 13/05/2021
Chap 16 XEM 0 11.239 29/05/2021
Chap 17 XEM 0 11.106 29/05/2021
Chap 18 XEM 0 10.637 29/05/2021
Chap 19 XEM 0 10.420 29/05/2021
Chap 20 XEM 0 12.102 29/05/2021
Chap 21 XEM 0 11.050 06/06/2021
Chap 22 XEM 0 10.596 06/06/2021
Chap 23 XEM 0 10.828 08/06/2021
Chap 24 XEM 0 10.467 16/06/2021
Chap 25 XEM 0 11.121 30/06/2021
Chap 26 XEM 0 11.981 18/07/2021
Chap 27 XEM 0 10.700 26/07/2021
Chap 28 XEM 0 10.485 16/08/2021
Chap 29 XEM 0 10.500 16/08/2021
Chap 30 XEM 0 11.601 26/08/2021
Chap 31 XEM 0 10.897 17/09/2021
Chap 32 XEM 0 10.834 28/09/2021
Chap 33 XEM 0 10.728 06/10/2021
Chap 34 XEM 0 10.404 19/10/2021
Chap 35 XEM 0 10.585 10/11/2021
Chap 36 XEM 0 10.448 16/11/2021
chap 37 XEM 0 10.786 26/11/2021
chap 38 XEM 0 10.490 05/12/2021
chap 39 XEM 0 10.834 16/12/2021
Chap 40 XEM 0 12.285 26/12/2021
Chap 41 XEM 0 12.493 16/01/2022
Chap 42 XEM 0 12.365 26/01/2022
Chap 43 XEM 0 13.576 06/02/2022
Chap 44 XEM 0 12.262 16/02/2022
Chap 45 XEM 0 12.576 27/02/2022
Chap 46 XEM 0 11.780 15/03/2022
Chap 47 XEM 0 11.161 26/03/2022
Chap 48 XEM 0 11.881 07/04/2022
Chap 49 XEM 0 12.926 16/04/2022
Chap 50 XEM 0 16.461 24/04/2022
Chap 51 XEM 0 17.403 06/05/2022
Chap 52 XEM 0 15.377 14/05/2022
Chap 53 XEM 0 13.578 26/05/2022
Chap 54 XEM 0 12.983 04/06/2022
Chap 55 XEM 0 13.399 15/06/2022
Chap 56 XEM 0 12.580 24/06/2022
Chap 57 XEM 0 12.357 14/07/2022
Chap 58 XEM 0 10.954 25/07/2022
Chap 59 XEM 0 9.332 04/08/2022
Chap 60 XEM 0 9.869 14/08/2022
Chap 61 XEM 0 8.524 25/08/2022
Chap 62 XEM 0 8.636 14/09/2022
Chap 63 XEM 0 8.170 24/09/2022
Chap 64 XEM 0 7.934 04/10/2022
Chap 65 XEM 0 8.899 14/10/2022
Chap 66 XEM 0 8.278 24/10/2022
Chap 67 XEM 0 14.476 14/11/2022
Chap 68 XEM 0 12.813 14/11/2022
Chap 69 XEM 0 14.054 24/11/2022
Chap 70 XEM 0 18.215 04/12/2022
Chap 71 XEM 0 17.235 14/12/2022
Chap 72 XEM 0 57.559 24/12/2022
Chap 73 XEM 0 19.253 14/01/2023
Chap 74 XEM 0 15.686 24/01/2023
Chap 75 XEM 0 13.124 04/02/2023
Chap 76 XEM 0 12.340 14/02/2023
Chap 77 XEM 0 23.769 24/02/2023
NGOẠI TRUYỆN 1 XEM 0 9.360 04/04/2023
NGOẠI TRUYỆN 2 XEM 0 7.384 14/04/2023
NGOẠI TRUYỆN 3 XEM 0 6.356 24/04/2023
Chap 81- NGOẠI TRUYỆN 4 XEM 0 3.453 04/05/2023
Chap 82 - NGOẠI TRUYỆN 5 XEM 0 3.411 14/05/2023
Chap 83 - NGOẠI TRUYỆN 6 XEM 0 3.009 04/06/2023
Chap 84 - NGOẠI TRUYỆN 7 XEM 0 1.742 24/06/2023
Chap 85- Ngoại truyện 8 XEM 0 2.145 04/07/2023
Chap 86- Ngoại truyện 09 XEM 0 2.057 18/07/2023
Chap 87- Ngoại truyện 10 XEM 0 2.229 24/07/2023
Chap 88 - Ngoại truyện 11 XEM 0 2.392 04/08/2023
Chap 89 XEM 0 1.331 06/09/2023
Chap 90 XEM 0 1.466 11/09/2023
Chap 91 XEM 0 1.396 15/09/2023
Chap 92 - End Ngoại truyện XEM 0 1.112 25/09/2023
Bình Luận (258 Bình Luận)