TÌM NHANH
QUÝ CÔ BÍ ẨN - SECRET LADY
QUÝ CÔ BÍ ẨN - SECRET LADY
Tác giả: Banana, Ahn Ga To
Chuyển ngữ: Lạc Miêu
Designer: JianFei
Tổng số chương: 100
Lịch đăng: C.102
Tình trạng: Đang tiến hành
Chương đang đọc:
5
955
30
12
3
5
299.972 views
2041
4981
0
Yoon Seol Woo bị gia đình bỏ rơi vì đôi mắt nhìn thấy linh hồn người đã chết của mình. Nhưng cô gái ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Ấy vậy số phận đã không mỉm cười với cô khi gặp tai nạn và trở về hư không.
"Tiểu thư!"
"Đây là đâu? Tôi là ai?"
"Gia tộc có phù thuỷ phải tử hình...!"
Liệu đây có phải là khởi đầu mới hạnh phúc hay là sự bắt đầu cho những bi kịch triền miên?
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chap 1 XEM 0 90.474 05/05/2021
Chap 2 XEM 0 33.361 06/05/2021
Chap 3 XEM 0 26.122 06/05/2021
Chap 4 XEM 0 20.504 08/05/2021
Chap 5 XEM 0 20.191 08/05/2021
Chap 6 XEM 0 17.539 08/05/2021
Chap 7 XEM 0 16.005 10/05/2021
Chap 8 XEM 0 16.159 10/05/2021
Chap 9 XEM 0 15.258 10/05/2021
Chap 10 XEM 0 16.664 10/05/2021
Chap 11 XEM 0 14.036 10/05/2021
Chap 12 XEM 0 12.931 10/05/2021
Chap 13 XEM 0 13.501 10/05/2021
Chap 14 XEM 0 13.576 13/05/2021
Chap 15 XEM 0 14.354 13/05/2021
Chap 16 XEM 0 12.924 29/05/2021
Chap 17 XEM 0 12.840 29/05/2021
Chap 18 XEM 0 12.293 29/05/2021
Chap 19 XEM 0 12.145 29/05/2021
Chap 20 XEM 0 13.986 29/05/2021
Chap 21 XEM 0 12.601 06/06/2021
Chap 22 XEM 0 12.180 06/06/2021
Chap 23 XEM 0 12.380 08/06/2021
Chap 24 XEM 0 11.938 16/06/2021
Chap 25 XEM 0 12.645 30/06/2021
Chap 26 XEM 0 13.464 18/07/2021
Chap 27 XEM 0 12.099 26/07/2021
Chap 28 XEM 0 11.948 16/08/2021
Chap 29 XEM 0 11.940 16/08/2021
Chap 30 XEM 0 13.131 26/08/2021
Chap 31 XEM 0 12.388 17/09/2021
Chap 32 XEM 0 12.297 28/09/2021
Chap 33 XEM 0 12.255 06/10/2021
Chap 34 XEM 0 11.978 19/10/2021
Chap 35 XEM 0 12.079 10/11/2021
Chap 36 XEM 0 11.910 16/11/2021
chap 37 XEM 0 12.271 26/11/2021
chap 38 XEM 0 12.012 05/12/2021
chap 39 XEM 0 12.415 16/12/2021
Chap 40 XEM 0 13.985 26/12/2021
Chap 41 XEM 0 16.242 16/01/2022
Chap 42 XEM 0 14.082 26/01/2022
Chap 43 XEM 0 15.183 06/02/2022
Chap 44 XEM 0 13.892 16/02/2022
Chap 45 XEM 0 14.314 27/02/2022
Chap 46 XEM 0 13.428 15/03/2022
Chap 47 XEM 0 12.758 26/03/2022
Chap 48 XEM 0 13.504 07/04/2022
Chap 49 XEM 0 14.599 16/04/2022
Chap 50 XEM 0 18.415 24/04/2022
Chap 51 XEM 0 19.405 06/05/2022
Chap 52 XEM 0 17.537 14/05/2022
Chap 53 XEM 0 15.387 26/05/2022
Chap 54 XEM 0 14.882 04/06/2022
Chap 55 XEM 0 15.299 15/06/2022
Chap 56 XEM 0 14.578 24/06/2022
Chap 57 XEM 0 14.486 14/07/2022
Chap 58 XEM 0 12.928 25/07/2022
Chap 59 XEM 0 11.095 04/08/2022
Chap 60 XEM 0 11.739 14/08/2022
Chap 61 XEM 0 10.176 25/08/2022
Chap 62 XEM 0 10.286 14/09/2022
Chap 63 XEM 0 9.715 24/09/2022
Chap 64 XEM 0 9.495 04/10/2022
Chap 65 XEM 0 10.664 14/10/2022
Chap 66 XEM 0 9.966 24/10/2022
Chap 67 XEM 0 16.836 14/11/2022
Chap 68 XEM 0 14.931 14/11/2022
Chap 69 XEM 0 16.260 24/11/2022
Chap 70 XEM 0 20.863 04/12/2022
Chap 71 XEM 0 20.165 14/12/2022
Chap 72 XEM 0 63.544 24/12/2022
Chap 73 XEM 0 22.298 14/01/2023
Chap 74 XEM 0 18.609 24/01/2023
Chap 75 XEM 0 15.838 04/02/2023
Chap 76 XEM 0 15.069 14/02/2023
Chap 77 XEM 0 27.503 24/02/2023
NGOẠI TRUYỆN 1 XEM 0 12.776 04/04/2023
NGOẠI TRUYỆN 2 XEM 0 9.210 14/04/2023
NGOẠI TRUYỆN 3 XEM 0 8.422 24/04/2023
Chap 81- NGOẠI TRUYỆN 4 XEM 0 5.374 04/05/2023
Chap 82 - NGOẠI TRUYỆN 5 XEM 0 5.297 14/05/2023
Chap 83 - NGOẠI TRUYỆN 6 XEM 0 4.922 04/06/2023
Chap 84 - NGOẠI TRUYỆN 7 XEM 0 3.692 24/06/2023
Chap 85- Ngoại truyện 8 XEM 0 4.262 04/07/2023
Chap 86- Ngoại truyện 09 XEM 0 4.109 18/07/2023
Chap 87- Ngoại truyện 10 XEM 0 4.288 24/07/2023
Chap 88 - Ngoại truyện 11 XEM 0 4.652 04/08/2023
Chap 89 XEM 0 4.163 06/09/2023
Chap 90 XEM 0 4.208 11/09/2023
Chap 91 XEM 0 4.303 15/09/2023
Chap 92 - End Ngoại truyện XEM 0 7.173 25/09/2023
Chap 93 - SEASON 2 XEM 0 2.769 25/03/2024
Chap 94 XEM 0 2.495 25/03/2024
Chap 95 XEM 0 3.234 25/03/2024
Chap 96 XEM 0 3.209 05/04/2024
Chap 97 XEM 0 2.711 15/04/2024
Chap 98 XEM 0 2.477 25/04/2024
Chap 99 XEM 0 3.326 06/05/2024
Chap 100 XEM 0 3.036 26/05/2024
Chap 101 XEM 0 1.576 13/06/2024
Chap 102 XEM 0 2.365 15/06/2024
Bình Luận (266 Bình Luận)